Home / دانلود رمان / دانلود رمان تانیا

دانلود رمان تانیا

دانلود رمان تانیا

 

دانلود رمان تانیا

 

خلاصه:

دانلود رمان تانیا با بدبختی چشمام رو باز کردم و روی تخت نشستم. خب سپیده بگو چی‌شده؟ مهمون داری. کی هست؟  باید خودت ببینی. باشه تو رو برو من حاضر می‌شم می‌آم.سپیده که رفت منم به سرویس بهداشتی رفتم و پس از کارهای مربوطه از سرویس اتاق خارج شدم.

لباس خوابم رو با یه سارافون آبی عوض کردم، موهام رو با عجله شونه زدم و از اتاقم بیرون رفتم تا بفهمم این مهمون کی هست.

به سمت پله‌ها رفتم، پایین رفتن از این پله‌ها واقعا کار وقت گیریه و آدم رو اذیت می‌کنه، باید حتما به بابا بگم یه فکر درست و حسابی بکنه.

دانلود رمان تانیا

– عمه.

– صدبار گفتم به من نگو عمه، احساس پیری می‌کنم.

سپیده با حرص گفت:

– باشه بابا، حالا بیا این رو ببین.

پشت سر سپیده راه افتادم، با چیزی که دیدم واقعا تعجب کردم.

یه دختر بچه خیلی خوشگل روی مبل نشسته بود!

– سپیده این دختر کیه؟

– من داشتم درس می‌خوندم دیدم در رو زدن، وقتی در رو باز کردم این بچه با ساکش پشت در بود.

– کسی همراش نبود؟

– نه کسی رو ندیدم.

– یعنی یکی این بچه رو آورده پشت در خونه ما و گذاشته رفته؟

– آره دیگه.

– وایسا ببینم پس این نگهبان‌ها اینجا کارشون چیه؟!

– وآی عمه من مدرسه‌ام دیر شد خداحافظ.

کیفش رو برداشت و سریع از خونه رفت بیرون.

منم موبایلم رو برداشتم به محمد یکی از نگهبان‌ها زنگ زدم بیاد بگه داستان این بچه چیه.

– سپیده؟

سپیده با دلخوری گفت:

دانلود رمان تانیا

– بله پریا؟

– عزیز دلم من برای خودت می‌گم این‌همه کنجکاوی اصلا خوب نیست، و یه روز یه کار دستت میده.

سپیده با غرغر باشه‌ای گفت.

– بعد از این‌که غذا خوردیم صحبت می‌کنیم.

– باشه.

بعد از خوردن غذاهامون به سمت اتاق من رفتیم. واقعا نمی‌دونستم باید بهش بگم که تانیا دختر من هست یا نه‌؟

– پریا تعریف کن، این دختر کیه؟ اینجا چی‌کار می‌کنه؟

– سپیده این دختر اسمش تانیاست و قراره یه مدت اینجا زندگی کنه.

– چرا؟ این دختر کیه؟

– شاید اینا رو یه روز فهمیدی ولی الان وقتش نیست.

سپیده با دلخوری گفت:

– باشه نگو، اصلا مهم نیست.

– سپیده، ناراحت نباش لطفا.

 

  • نام رمان:تانیا
  • نویسنده:فاطمه رحمت زاده
  • موضوع: عاشقانه،خانوادگی
  • طراح:PARISA_R
  • تعداد صفحات:۱۰۰
  • منبع:رمانکده

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس