Home / Tag Archives: دانلود دلنوشته غم جایگزین عشق

Tag Archives: دانلود دلنوشته غم جایگزین عشق

دانلود دلنوشته غم جایگزین عشق

دانلود دلنوشته غم جایگزین عشق مقدمه : سکوت خواهم کرد … اشک هایم را در سکوتی سنگین رها خواهم کرد … و نفرینی را نثار جان کسانی خواهم کرد … که روحم را گرفتند … فراموش خواهم کرد کسانی را که مرا از خودم گرفتند و من شدم دختری از جنس تاریکی ها … سکوت خواهم کرد در برابر عربده هایی …

Read More »
قالب وردپرس قالب وردپرس